Allmänna villkor

§ 1 Allmänt, tillämpningsområde

 1. Dessa allmänna villkor gäller för alla affärsrelationer mellan {config path='general/imprint/company_first'}} (härefter kallad ”leverantören”) och deras kunder i den version som är gällande vid tidpunkten för när avtalet ingås.

 2. Andra allmänna villkor som tillämpas av kunden som avviker från dessa allmänna villkor accepteras inte.

 3. Både konsumenter och företag betraktas som kunder enligt § 1 (1). Konsument är varje fysisk person, vars syfte med beställningen inte kan kopplas till en verksamhet som bedrivs yrkesmässigt, som egenföretagare eller som fri yrkesutövare. En företagare å andra sidan är en fysisk eller juridisk person eller ett bolag som är en juridisk person som gör beställning av yrkesmässiga skäl, som egenföretagare eller fri yrkesutövare.

§ 2 Beställning av engångsleveranser och uppkomst av avtal

 1. Presentationen av varorna i webbutiken utgör ingen bindande offert för leverantören att sluta ett köpeavtal. Kunden uppmanas här bara att lämna en offert genom att göra en beställning. Kunden kan se sina tidigare beställningar på sitt användarkonto.

 2. När en eller flera produkter väljs placeras de i en virtuell varukorg. Alla de produkter som valts visas i varukorgen. Antalet beställda produkter kan här också ändras; likaså kan en beställd produkt tas bort. Efter att du har tryckt på knappen "Till kassan" blir du ombedd att ange leveransuppgifter samt att välja betalningssätt. Innan beställningen slutförs visas en sammanfattning av de uppgifter som är relevanta för beställningen. När du trycker på knappen "köp nu" avslutas beställningsproceduren och beställningen skickas iväg.

 3. Genom att skicka en beställning i webbutiken lämnar kunden en bindande offert om att ingå ett köpeavtal om de varor som ingår i varukorgen. Genom att skicka beställningen accepterar kunden även att dessa allmänna villkor är de enda gällande i rättsförhållandet med leverantören.

 4. Leverantören skickar ett bekräftelsemejl som bekräftelse på att kundens beställning har inkommit. Denna beställningsbekräftelse innebär inte att leverantören godkänner offerten. Den utgör enbart information till kunden att beställningen har inkommit till leverantören. Ett meddelande om att offerten godkänts kommer inom två dagar i form av leverans av varan eller ett uttryckligt godkännande.

 5. Till skillnad från § 2 (4) utgör orderbekräftelsen vid köp med förskottsbetalning samtidigt ett godkännande av offerten.

§ 3 Beställning, uppsägning av och uppkomst av avtal om prenumeration

 1. Presentationen av varorna i webbutiken som prenumeration utgör ingen bindande offert för leverantören att ge en prenumeration. Kunden uppmanas här bara att lämna en offert genom att göra en beställning. Kunden kan när som helst läsa de allmänna villkoren på www.foodspring.fi/sv/av.

 2. Efter att ha valt en eller flera produkter och besvarat frågeformuläret under ”Body Check” får kunden möjlighet att beställa olika prenumerationer. Dessa skiljer sig åt gällande pris och avtalstid. De produkter som ingår i prenumerationen visas i varukorgen. Efter att du har tryckt på knappen "Till kassan" blir du ombedd att ange leveransuppgifter samt att välja betalningssätt. Innan beställningen slutförs visas en sammanfattning av de uppgifter som är relevanta för beställningen. När du trycker på knappen "köp nu" avslutas beställningsproceduren och beställningen skickas iväg.

 3. Genom att skicka en beställning i webbutiken lämnar kunden en bindande offert om att ingå ett köpeavtal om de varor som ingår i varukorgen. Genom att skicka beställningen accepterar kunden även att dessa allmänna villkor är de enda gällande i rättsförhållandet med leverantören.

 4. De prenumerationer som kunden kan välja mellan skiljer sig åt beträffande löptid enligt följande:

  • 3 månaders prenumeration

   • Leverans varje månad av beställda varor

   • Avtalstiden löper på tre månader, vilket innebär att avtalet upphör automatiskt efter tre månader och inte behöver sägas upp separat av kunden.

   • Beroende på det datum prenumerationen tecknades skickas paketen samma datum varje månad, så länge datumet inte infaller på en lördag eller söndag. (Exempel: Om prenumerationen tecknades den 12 november, så är de följande paketen inplanerade att skickas 12 december, 12 januari, etc.)

  • 12 månaders prenumeration

   • Leverans varje månad av beställda varor

   • Avtalstiden löper på tolv månader, vilket innebär att avtalet upphör automatiskt efter tolv månader och inte behöver sägas upp separat av kunden.

   • Beroende på det datum prenumerationen tecknades skickas paketen samma datum varje månad, så länge datumet inte infaller på en lördag eller söndag. (Exempel: Om prenumerationen tecknades den 12 november, så är de följande paketen inplanerade att skickas 12 december, 12 januari, etc.)

 5. Leverantören skickar ett bekräftelsemejl som bekräftelse på att kundens beställning har inkommit. Denna beställningsbekräftelse innebär inte att leverantören godkänner offerten. Den utgör enbart information till kunden att beställningen har inkommit till leverantören. Meddelande om att offerten godkänns kommer inom två dagar i form av leverans av varan eller ett uttryckligt godkännande.

 6. Uppsägningar ska ske i god tid och får endast skickas till följande adress:

  {config path='general/imprint/company_first'}}
  Ämne: Uppsägning
  Lobeckstr. 30-35
  DE-10969 Berlin

  Villkoren för ångerrätt enligt § 14 i dessa allmänna villkor gäller.

§ 4 Priser

 1. För beställningar gäller de priser som angetts för produkterna vid tidpunkten för beställningen. I alla angivna priser ingår tysk moms. Fraktkostnader tillkommer. Ytterligare kostnader beräknas separat.

§ 5 Leveransvillkor

 1. För leverans inom Finland debiteras en fraktavgift på 6,90 € om varornas värde understiger 60 €. Om varornas värde överstiger 60 € är frakten inom Finland helt gratis.

 2. Leverantören har rätt att göra delleveranser eller leverera delar av tjänster. De kostnader som uppstår till följd av detta står leverantören för.

 3. Leverans inom Finland sker via DHL. Leverantören skickar varorna från måndag till fredag klockan 12.00.

 4. Om köparen inte tar emot varan kan leverantören, efter att tidsfristen på 2 veckor löpt ut, sälja varan till tredje person och göra den ursprungliga köparen ansvarig för eventuell förlust som har uppstått

 5. Om varan inte går att leverera på grund force majeure eller produktionsstopp eller om leverantören inte kan införskaffa de beställda produkterna under rimliga villkor och om dessa omständigheter uppstår efter att avtalet har ingåtts och inte är leverantörens ansvar, så befrias leverantören från sin skyldighet att leverera. Om det inträffar händelser - exempelvis strejk, lockout, myndighetsförelägganden eller liknande - som väsentligt försvårar eller gör det omöjligt för leverantören att leverera varan, så kan leverantören inte hållas ansvarig för förseningar även vid bindande frister och datum.

 6. Om du utnyttjar ångerrätten, står leverantören för de reguljära kostnaderna för retursändning.

§ 6 Betalningsvillkor

 1. För engångsbeställningar, vilka inte är prenumerationer, erbjuder vi följande betalningssätt: faktura, kreditkort (Visa, Mastercard), förskottsbetalning och PayPal. Vi förbehåller oss rätten att exkludera vissa betalningssätt.

 2. För beställningar av prenumerationer erbjuder vi följande betalningssätt efter utförd Body Check: kreditkort (Visa, Mastercard). Vi förbehåller oss rätten att exkludera vissa betalningssätt.

 3. Vid förskottsbetalning förfaller beloppet till betalning när avtalet ingås. Överför totalbeloppet till detta bankkonto:

   

  Kontoinnehavare: Payone
  Kontonummer: 225 201 20
  Clearingnummer: 210 700 20
  IBAN: DE87 2107 0020 0022 5201 20
  BIC: DEUTDEHH210
  Bank: Deutsche Bank

   

   

 4. Om du betalar med kreditkort reserveras beloppet på kontot när beställningen slutförts och kontot debiteras när varan skickas.

  Contracting Entity: PayPal (Europe) Sàrl et Cie, SCA, a limited liability partnership registered in the Luxembourg , R.C.S. Luxembourg B 118 349
  Representative/ general partner: PayPal (Europe) S.à r.l.: R.C.S Luxembourg B 127 485
  Representative of the general partner (director): Rupert Keeley
  PayPal (Europe) Sàrl et Cie, SCA is licensed as a Luxembourg credit institution and is under the prudential supervision of the Luxembourg supervisory authority, the Commission de Surveillance du Secteur Financier (the "CSSF"), and is regulated by the Central Bank of Ireland for conduct of business rules applicable in Ireland. 
  The CSSF has its registered office in L-1150 Luxembourg.

 5. Vid prenumerationer sker debiteringen i samband med att varan skickas.

 6. Betalning med faktura (Klarna)

  • I samarbete med Klarna erbjuder vi köp med faktura som ett betalningsalternativ. Notera att fakturor från Klarna endast fungerar för konsumenter och att betalningen alltid sker till Klarna.

  • Vid fakturaköp med Klarna får du alltid varan först och du har alltid 14 dagars betaltid. Fullständiga allmänna villkor för fakturaköp hittar du här. Webbutiken tar vid fakturaköp med Klarna ut en avgift på 0 euro per beställning.

    

  • Dataskyddsmeddelande: Klarna kontrollerar och utvärderar de uppgifter som du har lämnat. Vid legitimt intresse och legitim anledning utbyts uppgifter med andra företag och kreditupplysningsföretag. Dina personuppgifter kommer att behandlas i överensstämmelse med gällande dataskyddspolicy och i enlighet med Klarnas dataskyddspolicy.

 7. Vidare använder sig leverantören av betrodda tredje parter för att genomföra betalningar. Leverantören accepterar i det avseendet pro solvendo (§364 II BGB) betalningar till tredje part. Konkret är det för närvarande betalningstjänsteleverantören PAYONE GmbH & Co. KG., som redan arbetar för flera stora och små företag och genomför betalningar för leverantören: Adress: PAYONE GmbH & Co. KG, Fraunhoferstraße 2-4 DE-24118 Kiel, Germany

§ 7 Riskövergång

 1. För kunder övergår risken för en oförutsägbar förlust och en tillfällig försämring av den beställda varan när varan överlämnas till kunden eller till mottagare som kunden har bestämt. Detta gäller oavsett om försändelsen är försäkrad eller inte. I övriga fall övergår risken för en oförutsägbar förlust och en tillfällig försämring av den beställda varan när varan överlämnas till köparen, vid distansförsäljning när varan levereras till speditören eller annars till person eller inrättning som bestämts att ta hand om sändningen.

§ 8 Äganderättsförbehåll

 1. Gällande konsumenter förbehåller vi oss äganderätten till den köpta varan tills fakturabeloppet är fullständigt betalt. Om du är en företagare som utövar rörelseverksamhet eller självständig verksamhet, offentligrättslig juridisk person eller juridisk person som förvaltar särskilda offentligrättsliga investeringsfonder, förbehåller vi oss äganderätten till den köpta varan tills alla utestående fordringar i affärsrelationen med beställaren är reglerade. De motsvarande säkerhetsrätterna kan överföras på tredje person.

§ 9 Förfallodag

 1. Köpepriset förfaller till betalning när avtalet sluts.

§ 10 Ansvarsfriskrivning

 1. Kunden kan inte ställa skadeståndsanspråk, om inte annat anges nedan. Ansvarsfriheten enligt ovan tillämpas också på leverantörens rättsliga representant och agenter, om kunden framställer anspråk mot dem.

 2. Ansvarsfrihet enligt punkt 1 gäller inte för skadeståndsanspråk på grund av skada på liv, kropp och hälsa och skadeståndsanspråk på underlåtenhet att uppfylla väsentliga avtalsförpliktelser. Väsentliga avtalsförpliktelser är sådana förpliktelser som är nödvändiga att uppfylla för att uppnå syftet med avtalet, t.ex. ska leverantören överlämna varan till kunden utan sakfel eller rättsliga brister. Likaså gäller inte ansvarsfrihet för skador som beror på avsiktlig eller grov vårdslös pliktförsummelse från leverantörens, dennes rättsliga representants eller agents sida.

§ 11 Överlåtelse- och pantsättningsförbud

 1. Överlåtelse eller pantsättning av de anspråk och rättigheter som kunden har mot leverantören är inte tillåtet utan leverantörens samtycke, om inte kunden kan påvisa ett legitimt intresse av överlåtelsen eller pantsättningen.

§ 12 Kvittning och retentionsrätt

 1. Kunden har kvittningsrätt endast om fordringen som ska kvittas är lagligt fastställd och ostridig. Dessutom har kunden en retentionsrätt endast om motkravet baseras på samma avtalsrelation.

 2. Om kunden är sen med någon av sina betalningar, så förfaller samtliga utestående fordringar omedelbart till betalning.
  Vid frågor om insamling, behandling och användning av dina personuppgifter, för information, korrigering, blockering eller avförande av data samt återkallande av givna samtycken, är du välkommen att kontakta: +49 30 223 86 749

§ 13 Information om ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal inom fjorton dagar utan att ange något skäl.

Tiden för ångerrätt gäller under fjorton dagar:

 1. Vid köpeavtal: från den dag då du eller någon tredje part som du anger, dock ej transportföretaget, tar varan i fysisk besittning.
 2. Vid avtal avseende flera varor som beställts i en och samma beställning och som levereras var för sig: från den dag då du eller någon tredje part som du anger, dock ej transportföretaget, tar den sista varan i fysisk besittning.
 3. Vid avtal avseende regelbundet återkommande leverans av varor under en viss tid: från den dag då du eller någon tredje part som du anger, dock ej transportföretaget, tar den första varan i fysisk besittning.

Vill du utöva ångerrätten ska du skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post eller e-post) till oss (foodspring, ett varumärke tillhörandefoodspring GmbH, Lobeckstr. 30-35, DE-10969 Berlin, service@foodspring.fi, Fax: +49 (30) 208 499 112). Du kan använda dig av bifogad mall som ångerrättsblankett, men detta är inget krav. [3]

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du skickar ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Följder av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan dröjsmål och senast fjorton dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi använder samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den ursprungliga transaktionen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något. Vi kan vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du skickat en bekräftelse på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först.

Du ska skicka tillbaka varan till

FIEGE Logistik Stiftung & Co. KG
c/o foodspring
Märkische Allee 15
14979 Großbeeren
Tyskland

utan dröjsmål eller senast inom fjorton dagar från den dag då du meddelat oss att du vill utnyttja ångerrätten. Tidsfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.

Du är ansvarig endast för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

§ 14 Mall för ångerblankett

Om du vill frånträda avtalet fyller du i denna blankett och skickar den tillbaka till oss.

Till:
foodspring GmbH,
Lobeckstr. 30-35
DE-10969 Berlin
service@foodspring.fi
Phone: +49 30 223 86 749
Fax: +49 (30) 208 499 112

Jag/Vi (*) meddelar härmed att jag/vi (*) frånträder mitt/vårt (*) köpeavtal avseende följande varor (*)/tjänster (*)

- Beställdes den (*)/mottogs den (*) ______________________________

- Konsumentens/konsumenternas namn: ______________________________

- Beställningsnummer: ______________________________

- Konsumentens/konsumenternas adress: ______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

- Konsumentens/konsumenternas underskrift (endast vid meddelande på papper):

______________________________

- Datum:

(*) Stryk det som inte är tillämpligt.

§ 15 Ansvar för fel eller brist enligt lag

 1. Garantireglerna enligt lag gäller. För alla våra produkter gäller ansvar för brister och fel enligt lag.

  Viktig information: Konsultera läkare vid känd överkänslighet. Detsamma gäller möjlig växelverkan med andra produkter som du intar samtidigt.

  Du kan använda onlineplattformen för klagomål som finns tillgänglig på EU-kommissionens hemsida, https://ec.europa.eu/consumers/odr.

§ 16 Pengarna tillbaka-garanti

 1. Utöver den lagstadgade ångerfristen har kunden möjlighet att lämna tillbaka produkten inom 16 dagar och få köpepriset återbetalat. Fristen börjar när varan tas emot och efter att den lagstadgade ångerfristen har löpt ut.

 2. Kunden har rätt till pengarna tillbaka-garantin endast om inte mer än en tredjedel av det ursprungliga innehållet av produkten förbrukats och dokumentet under följande länk laddats ner och fyllts i. Dokumentet innehåller alla ytterligare detaljer för att genomföra proceduren i vederbörlig ordning. Varan ska skickas tillbaka på kundens bekostnad.

 3. Pengarna tillbaka-garantin gäller uteslutande för följande produkter och deras smakvarianter: Whey Protein, Clear Whey, Daily Protein + Focus, 3k Protein, Vegan Protein, Shape Shake 2.0, Vegan Shape Shake, Energy Aminos, Workout Aminos, Recovery Aminos, Creatine Powder, Creatine Capsules, Glucomannan Caps, BCAA Capsules, L-Glutamine, L-Arginine, L-Carnitine, Daily Vitamins, ZN:MG, Cocoa Flavanols.

Ladda ner här: Blankett för Pengarna tillbaka-garanti

 1. Fullt inköpspris återbetalas till kunden efter att varan inkommit till leverantören inom fristen på 16 dagar och när alla ovan nämnda villkor är uppfyllda.

§ 17 Rabattkuponger och värva vänner

 1. Rabattkuponger kan inte köpas utan delas ut i samband med reklamkampanjer. De är endast giltiga inom angiven tidsperiod. Rabattkupongen blir ogiltig efter att den har använts en gång eller när giltighetstiden löpt ut. Enskilda produkter kan vara undantagna från kampanjer med rabattkuponger.

 2. När nya kunder rekommenderas framgångsrikt via ”värva vänner” får den registrerade användaren ett tillgodohavande värt 15€ av www.foodspring.fi. Detta kan användas i vår shop. Endast registrerade användare som redan har gjort en beställning på www.foodspring.fi och betalat för den kan värva vänner. Kupongen för tillgodohavandet erhålls uteslutande för rekommendation av nya kunder som alltså tidigare inte har varit kunder på www.foodspring.fi, och så snart dessa nya kunder har slutfört och betalat en beställning. Efter slutförd beställning och betalning får nya kunder som värvats ett tillgodohavande värt 15€ när de registrerar sig. Nya kunders tillgodohavande kan lösas in först från och med ett minsta beställningsvärde på a40€. Det kan inte lösas in tillsammans med en rabattkupong och inte heller betalas ut i kontanter. Tillgodohavandet är giltigt i ett år.

 3. Av administrativa skäl är det inte möjligt att betala tillbaka eventuella restvärden av rabattkuponger eller tillgodohavanden. Om en rabattkupongs eller ett tillgodohavandes värde inte räcker för beställningen kan det återstående beloppet betalas med de betalningsalternativ som erbjuds.

 4. Rabattkuponger och tillgodohavanden kan endast inlösas innan beställningsproceduren slutförs. En avräkning retroaktivt är inte möjlig.

 5. Rabattkuponger och tillgodohavanden kan inte överföras till tredje person. Flera rabattkuponger kan inte kombineras.

 6. Rabattkupongerna ersätts inte om varan helt eller delvis returneras. {config path="general/imprint/web"}} ansvarar inte för förlust eller stöld av rabattkuponger.

§ 18 Lagval och laga domstol

 1. Förbundsrepubliken Tysklands lagstiftning tillämpas på avtalsförhållanden mellan leverantören och kunden. Undantag från detta lagval utgör obligatoriska konsumentskyddsbestämmelser i det land kunden har sin hemvist. FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor tillämpas inte.

 2. Laga domstol för alla tvister som härrör sig från avtalsförhållandet mellan kunden och leverantören är leverantörens säte, om kunden är affärsman, offentligrättslig juridisk person eller juridisk person som förvaltar särskilda offentligrättsliga fonder.

§ 19 Dataskydd

 1. För dataskyddet gäller bestämmelserna i vår dataskyddspolicy.

§ 20 Tillgång till avtalstexten

 1. Vi sparar avtalstexten och skickar dig beställningsuppgifterna per e-post. Du har när som helst tillgång till de allmänna villkoren. Du kan se tidigare beställningar på ditt kundkonto.

§ 21 Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet

 1. Om en bestämmelse i dessa allmänna villkor blir ogiltig berörs inte giltigheten hos de övriga bestämmelserna av detta.


  {config path='general/imprint/company_first'}}
  Lobeckstr. 30-35
  DE-10969 Berlin
  E-post: service@foodspring.fi

  Handelsregisternummer: HRB 151002 B, Amtsgericht Charlottenburg
  Verkställande direktörer: Gerrit Meier

  Status: Februari 2016

  Bestämmelserna i den tyska civilrättslagen (Bürgerliche Gesetzbuch (BGB)) som nämns i dessa allmänna villkor finns här: http://bundesrecht.juris.de/volltextsuche.html