Apfel, Turnschuhe und Block mit Maßband auf einem Tisch

Det säger ditt BMI om dig

Oavsett om du är ute efter att gå ner i vikt, stärka din allmänna hälsa eller öka din muskelmassa så är din Body Mass Index (BMI) relevant eftersom olika mätningar ofta utgår ifrån just denna metod. När du tagit reda på ditt personliga BMI kan du gå vidare och utveckla olika typer av tränings- och näringsmodeller. Men vad är egentligen BMI? Och hur räknar man ut BMI? Det ska vi förklara för dig!

1. Vad är BMI?

BMI är ett mätningsvärde eller en riktlinje i relation till din kroppsvikt. Värdet räknas ut genom att kombinera din vikt med din längd. Vid uträkningen skiljer man mellan följande kategorier: undervikt, normalvikt, övervikt och grav övervikt. 

Aufgeschlagenes Notizbuch und grüne Gemüse auf Tisch

2. Hur räknar man ut sitt BMI?

Hur kan du räkna ut ditt BMI? Det är superlätt! Uträkningen görs med hjälp av följande formel:

BMI = Vikt [kg] / (Längd [m])²

Exempel:  En kvinna väger 60 kilo och är 1,69 m lång..

Uträkning: (60 kg)/(1,69 m)² ≈ 21

Kvinnans BMI blir alltså 21.

Beräkna ditt personliga BMI med vår BMI räknare, en del i vår kostnadsfria Body Check:


3. BMI-Tabell

När du har räknat ut din Body Mass Index kan du se under vilken kategori du befinner dig i vår BMI-tabell. Enligt världshälsoorganisationen (WHO) ligger alla värden på mellan 18,5 och 24,99 inom det normala.

KategoriBMI (kg/m²)Vikt
Stark undervikt<16,0Undervikt
Måttlig undervikt16,0 - 17,0Undervikt
Lätt undervikt17,0 - 18,5Undervikt
Normalvikt18,5 - 24,9Normalvikt
Prefetma25,0 - 29,9Fetma
Fetma grad I30,0 - 34,9Fetma
Fetma grad II35,0 - 39,9Fetma
Fetma grad III≥ 40Fetma

Baserat på din BMI kan du ta reda på din passiva ämnesomsättning och din aktiva ämnesomsättning. Den aktiva ämnesomsättningen är den energi som din kropp förbrukar i totalt „viloläge“, det vill säga den energi som du gör av med när du slöar på soffan en hel dag. Den energi som du förbrukar vid fysisk aktivitet är din aktiva ämnesomsättning. Har du räknat ut skillnaden? I så fall kan du ta fram ditt personliga tränings- och näringschema.

Optimala träningsresultat uppnår du genom att dricka proteindrycker som exempelvis vår Shape Shake, som utgör ett perfekt komplement till din träning eftersom den stärker musklerna och ökar fettförbränningen.

4. Genomsnitts-BMI för kvinnor respektive män

Då kvinnor och mäns vikt skiljer sig tydligt åt rekommenderar vi dig att ta en titt på vår tabell över män respektive kvinnors genomsnittliga BMI-värden. Förutom kön spelar åldern naturligtvis en viktig roll. Här nedan får du en överblick:

BMI-Tabell, kvinnor

Följande tabell visar det idealiska BMI-värdet för kvinnor i olika åldrar.

ÅlderNormalvikt/idealt BMI
16-1719-24
1819-24
19-2419-24
25-3420-25
35-4421-26
45-5422-27
55-6423-28
65-9025-30
BMI-Tabell, män

Här nedanför hittar du en tabell som beskriver det genomsnittliga BMI-värdet för män i förhållande till ålder.

ÅlderNormalvikt/Idealt BMI
1619-24
1720-25
1820-25
19-2421-26
25-3422-27
35-5423-28
55-6424-29
65-9025-30
Apfel, Turnschuhe und Block mit Maßband auf einem Tisch

5. För- och nackdelar med BMI

BMI är då som nu ett vanligt förekommande mätningsvärde i förhållande till kroppsvikt. Det är ett stabilt och tydligt värde som möjliggör en snabb bedömning av din kroppsvikt. Men du har säkerligen också lagt märke till att det finns flera faktorer som inte tas med i beräkningarna – benstruktur, kön och förhållandet mellan fett och muskelmassa utelämnas i mätningarna. Men vad betyder det? Om du till exempel sportar mycket och styrketränar ofta kan det hända att ditt resultat inte stämmer helt och hållet eftersom du går upp i vikt när din muskelmassa ökar, utan att du för den sakens skull öka din fettmängd. Muskler är tyngre än fett och höjer därför ditt BMI-värde markant. Därför är det extra viktigt att du tar med de faktorer som inte innefattats av BMI när du räknar ut dina värden.

6. Vårt facit

För att få reda på hur du ska kategorisera din vikt kan BMI vara ett praktiskt hjälpmedel. Men kom ihåg att inte hysa alltför stor tilltro till resultatet - om du är osäker är det alltid bra att rådgöra med en läkare som du litar på. BMI-mätningarnas största problem är att de inte tar hänsyn till skillnaden mellan fett- och muskelmassa.