Integritetpolicy

Vi uppskattar ditt intresse för vår webbshop .

Skyddet av din integritet och dina personuppgifter är mycket viktigt för oss.

Vår databehandling har som målsättning att endast behandla personuppgifter, som är relevanta för en meningsfull och ekonomisk användning av våra erbjudanden i webbutiken. Vårt dataskydd sker i enlighet med Allmänna databeskyddsföreskrifterna (GDPR) och den federala dataskyddslagen (BDSG).

Nedan informerar vi dig i detalj om vilka uppgifter som behandlas i vilken form när du besöker vår hemsida. Härmed gör vi samtidigt vår informationsplikt gentemot dig enligt. art. 13 GDPR.

Ansvarig och möjligheter att kontakta dataskyddsansvarig:

Ansvarig för databehandling på vår hemsida är:
foodspring GmbH
Lobeckstr. 30-35
10969 Berlin
E-post: data-protection@foodspring.com

Vårt dataskyddspersonal kan nås på:
JBB Data Consult GmbH
Christinenstraße 18/19
10119 Berlin
E-post: datenschutzbeauftragter@foodspring.com

1. Personrelaterade data

Enligt GDPR är personuppgifter all information om en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad den registrerade). en fysisk person betraktas som identifierbar, vilken kan identifieras direkt eller indirekt, i synnerhet genom association med en identifierare, såsom ett namn, ett identifikationsnummer, platsdata, en onlineidentifierare eller en eller flera speciella egenskaper, uttrycket av det fysiska fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos denna person.

2. Funktioner på vår hemsida

I det följande kommer vi att visa vilka data vi behandlar, vilken rättslig grund som ligger inom ramen för våra funktioner, hur länge vi lagrar dina data och vem som tar emot dina uppgifter.

a) Allmän användning av webbplatsen

Som en del av ditt besök på vår webbplats samlar vi in och lagrar personuppgifter endast om du aktivt informerar oss om dessa. Trots ovanstående grundläggande villkor registrerar vår värds webbserver automatiskt åtkomst till webbplatser och i synnerhet din IP-adress. Din IP-adress kommer inte att sparas.

Dessutom skapar vår värd så kallade loggfiler för att upprätthålla systemets säkerhet. Dessa loggfiler innehåller följande information: Datum för åtkomst, URL, innehållsåtkomst och överförd information.

Denna information är anonym för oss. En slutsats till en person är därför inte möjlig.

Bearbetningen av din IP-adress under anslutningsinställningen görs så att vi kan göra vår hemsida tillgänglig för dig. Den är baserat på art. 6 para. 1 lit. f) GDPR. Vårt legitima intresse finns i det angivna syftet.

Våra loggfiler lagras i 30 dagar.

b) kontaktformulär

Vi erbjuder dig möjlighet att kontakta oss via formulär. För att göra detta måste du skicka oss din e-postadress så att vi kan svara på din förfrågan. Dessutom kan du meddela ditt namn, ett ämne och det specifika meddelandet.

Vänligen kontakta oss på den e-postadress som finns på vår hemsida, ge oss åtminstone din e-postadress och all annan information du kan lämna i ditt e-postmeddelande. För att vi ska kunna behandla din förfrågan måste vi bearbeta dessa uppgifter. Bearbetningen i samband med en kontakt sker, så att vi kan bearbeta och svara på din förfrågan. Den rättsliga grunden är art. 6 para. 1 lit. f) GDPR. Vårt legitima intresse ligger i det just nämnda ändamålet.

Dina e-postmeddelanden och kontakter kommer att behållas så länge som nödvändigt för att behandla din förfrågan och sparas sedan i 3 år ifall du skulle kontakta igen oss om din ursprungliga fråga. Detta gäller inte om du skapar ett avtalsförhållande med oss i e-postmeddelandet. I detta fall beror lagringstiden på det underliggande kontraktet. I det här fallet kommer du att informeras separat om databehandling som äger rum.

c) Öppna ett kundkonto, inköpsfunktion och värdering

När du öppnar ett användarkonto sparas de uppgifter som frivilligt tillhandahålls av dig. Vid beställning i vår webbutik skapar vi automatiskt ett användarkonto baserat på din orderdata. Vi skickar dina beställningsuppgifter tillsammans med våra användarvillkor via e-post. Som registrerad användare kan du när som helst visa dina orderuppgifter och tidigare beställningar i ditt användarkonto. Naturligtvis har du alltid möjlighet att ta bort ditt användarkonto på begäran. Vi använder de uppgifter som du tillhandahåller för att uppfylla och behandla din beställning.

För att skapa ett kundkonto och vid beställning samlar vi in följande data: Tilltal, ditt förnamn, ditt efternamn, din e-postadress, ett lösenord som du väljer själv, ditt företag, din gata, ditt husnummer, om det behövs Adresstillägg, ditt land, ditt postnummer, din stad, ditt telefonnummer

En del av ditt kundkonto är dina recensioner. Vi säkerställer att du endast kan betygsätta produkter som du har köpt. Vi samlar dessutom: Namn, betygsättningens titel, ditt meddelande, betyget (i form av stjärnor). Personliga detaljer kommer aldrig att publiceras på kundkontot. Behandlingen av dina kundkontodata görs för att göra funktionerna i kundkontot tillgängliga och - om du köper något - för att bearbeta och behandla din beställning. Bearbetningen sker i varje enskilt fall på grundval av art. 6 paragraf. 1 lit. b) GDPR. Dessutom är vi lagligen skyldiga att lagra vissa uppgifter som fakturor, kontrakt och annan redovisningsspecifik information under en viss tid. Bearbetningsverksamheten utförd för detta ändamål utförs på grundval av art. 6 paragraf. 1 lit. c) GDPR i.V.m. § 147 AO och 257 HGB. Vi lagrar dina data, som behandlas inom ramen för kundkontot, tills du säger upp kundkontot. Därefter lagrar vi dina uppgifter i ytterligare 3 år om eventuella rättsliga påståenden härrör från det rättsliga förhållandet med dig. Personuppgifter som finns i avtal eller fakturor, sparar vi i slutet av det år då ni har avslutat kontot i 11 år. Data som finns i affärsbrev eller andra dokument som är relevanta för beskattning, sparar vi i 7 år i slutet av det år då du avslutade kontot

I samband med utvärderingen kommer du att kontaktas av oss inom ramen av kontraktet. Din information kommer endast att användas för detta ändamål och särskilt inte för vidare reklam och kommer inte att skickas vidare till tredje part. Bearbetningen är också baserad på art. 6 para 1 lit. f) GDPR, varvid det berättigade intresset ligger i ovannämnda syfte. Vi lagrar din recension så länge produkten säljs av oss.

Om du inte har motsagt något, använder vi din e-postadress, som vi erhållit i samband med försäljning av en vara eller tjänst för elektronisk överföring av reklam för egna varor eller tjänster, som liknar dem som du redan har köpt av oss. Du kan när som helst motsäga denna användning av din e-postadress genom att meddela oss. Kontaktuppgifterna för utövandet av motsägelsen finns i impressum. Du kan också använda den försedda länken i kampanjens e-post. Det finns inga andra kostnader än överföringskostnaderna enligt grundtariferna. Den rättsliga grunden för detta finns i art. 6 para. 1 lit. f) GDPR och art. 95 DS-GVO i.V.m. § 7 para. 3 UWG. Vi lagrar nödvändiga data tills du motsäger mottagningen av reklammeddelandena.

d) Nyhetsbrev och rådgivande tjänster

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev sparas din e-postadress tillsammans med ditt samtycke och används uteslutande för egna reklamsyften, tills du avanmäler dig från nyhetsbrevet. Avanmälan kan ske när som helst, utan att det uppstår andra kostnader för detta än överföringskostnader enligt grundtaxor.

d) Nyhetsbrev och råd

Bearbetningen är baserad på art. 6 para. 1 lit. a) GDPR. Vi lagrar dina uppgifter tills du återkallar ditt samtycke.

Bearbetningen baseras här på art. 6 para. 1 lit. f) GDPR. Vårt legitima intresse är att marknadsföra våra produkter. Vi lagrar dina data för detta ändamål tills du gör invändningar mot användningen.

e) Body-check

Som en del av våra så kallade body-checks samlar och bearbetar vi data om din livsstil och ditt hälsotillstånd. Dessa samlas med hjälp av ett frågeformulär och lagras i sin helhet. Vi analyserar sedan dessa data för att specifikt rekommendera produkter som passar din hälsa och överensstämmer med dina mål.

Om du bestämmer dig för att begära en detaljerad analys av kroppskontrollen via e-post länkar vi din e-postadress med dina uppgifter och skickar dem till dig.

Bearbetningen i detta fall är baserad på art. 6 para. 1 lit. a) och art. 9 para. 2 lit. a) GDPR. Du kommer att frågas separat om att ge ditt uttryckliga samtycke. Vi lagrar dina uppgifter tills du återkallar ditt samtycke.

f) Användning av personuppgifter när Klarna väljs som betalningssätt

Klarna kontrollerar och utvärderar de uppgifter som du har lämnat. Vid legitimt intresse och legitim anledning utbyts uppgifter med andra företag och kreditupplysningsföretag. Dina personuppgifter kommer att behandlas i överensstämmelse med gällande dataskyddspolicy och i enlighet med Klarnas dataskyddspolicy..

Om du bestämmer dig för att använda Klarna faktura och Klarna avbetalning som betalningsalternativ samtycker du till att vi, för att genomföra fakturaköpet och göra en identitets- och kreditprövning, samlar in följande personuppgifter: t.ex. för- och efternamn, adress, födelsedatum, kön, e-postadress, IP-adress och telefonnummer samt för att genomföra fakturaköpet samlar in följande uppgifter relaterade till beställningen: t.ex. antalet artiklar, artikelnummer, fakturabelopp och skatter i procent samt att vi överför den här informationen till Klarna. För att inköpet ska kunna genomföras med det betalningssätt du har valt överförs den här informationen till Klarna, som behöver den för att kunna skapa en faktura och göra en identitetskontroll och kreditprövning.
Enligt Bundesdatenschutzgesetz [den tyska dataskyddslagen] har Klarna ett legitimt intresse i att personuppgifter överförs om köparen genom att företaget använder dessa uppgifter för att få information från kreditupplysningsföretag som gör identitetskontroller och kreditprövningar.

För att fatta beslut om att etablera, genomföra eller avsluta avtalsförhållandet insamlar och använder Klarna, förutom att göra en adresskontroll, också information om köparens betalningsbeteende samt sannolikhetsvärden för detta beteende i framtiden. Klarna räknar fram det här poängvärdet med hjälp av vetenskapligt erkända, matematiskt-statistiska metoder. Dessutom kommer Klarna att använda dina adressuppgifter. Om den här beräkningen kommer fram till att du inte är kreditvärdig kommer Klarna omgående att informera dig om detta. Återkallelse av tillåtelse för Klarna att använda personuppgifter:

1. Du kan när som helst återkalla det samtycke du har gett Klarna att använda personuppgifterna. Dock kan Klarna i vissa fall ha rätt att behandla, använda och överföra personuppgifter, om detta krävs för att genomföra avtalsenliga betalningar med Klarnas tjänster, eller om det krävs enligt lag eller av en domstol eller en myndighet.

2. Naturligtvis kan du när som helst få information om de personuppgifter som Klarna har sparat. Denna rättighet är garanterad i Bundesdatenschutzgesetz [den tyska dataskyddslagen]. Om du som köpare önskar kontakta Klarna eller om du önskar meddela ändringar gällande de sparade uppgifterna, kan du kontakta datenschutz@klarna.de.


g) Identitetskontroll och kreditprövning när Billpays betalningssätt väljs

Om du bestämmer dig för att använda dig av vår partner Billpay GmbH:s betalningssätt blir du i beställningsprocessen ombedd att samtycka till att de uppgifter som behövs för genomförande av betalningen och för identitetskontrollen samt kreditprövningen överförs till Billpay. Om du ger ditt samtycke, överförs uppgifter om dig (för- och efternamn, gata, gatunummer, postnummer, ort, födelsedatum, telefonnummer och vid köp med direktbetalning det angivna kontonumret) samt uppgifter om din beställning till Billpay.

För att utföra egen identitetskontroll och kreditprövning överför Billpay eller partnerföretag, som handlar på Billpays uppdrag, uppgifter till kreditupplysningsföretag (kreditupplysningsbyråer) och får information från dem, samt i vissa fall information om kreditvärdighet på basis av matematisk-statistiska metoder, i vars beräkningar bland annat adressuppgifter används. Detaljerad information om detta och de kreditupplysningsföretag som används framgår av Billpay GmbH:s dataskyddspolicy.

Vidare kan Billpay använda verktyg som tillhandahålls av tredje part för att upptäcka och förhindra bedrägerier. De uppgifter som dessa verktyg tar fram kan i vissa fall sparas krypterade hos tredje part, så att de bara kan läsas av Billpay. Bara om du väljer ett betalningssätt från vår samarbetspartner Billpay, kommer dessa uppgifter att användas, annars kommer uppgifterna att automatiskt upphöra efter 30 minuter.

h) Paypal och Payone

Vi använder dessutom betaltjänsterna Paypal och Payone. Leverantörerna av dessa betaltjänster är PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (nedan "PayPal") och BS PAYONE GmbH, Lyoner Strasse 9, D-60528 Frankfurt/Main. Om du väljer betalningen via dessa tjänsteleverantörer, skickas de betalningsuppgifter du har angett över till respektive tjänsteleverantör. Överföringen sker på grundval av art. 6 para. 1 lit. f) GDPR. Vårt legitima intresse ligger i det faktum att vi vill erbjuda dig en varierad och bekväm betalning. Mer information om PayPal och Payones databehandling finns på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full och https://www.payone.com/datenschutz/

3. Mottagare av data

Inom vår organisation har varje avdelning tillgång till dina uppgifter, som ansvarar för hanteringen av förfrågningar. Dessutom använder vi externa tjänsteleverantörer, såvitt vi inte kan utföra tjänster själva eller meningsfullt. Dessa externa tjänsteleverantörer är främst leverantörer av IT-tjänster och telekommunikationstjänster. Även våra dotterbolag kan ha tillgång till den personliga data vi behandlar (mer information nedan).

4. Drabbades rättigheter

Allmänna dataskyddsbestämmelserna garanterar dig vissa rättigheter som du kan hävda gentemot oss så länge som de rättsliga kraven uppfylls.

 • Art. 15 GDPR – Rätt till information av den berörda personen: Du har rätt att be oss om bekräftelse om huruvida personuppgifter om dig behandlas och i så fall vilka dessa är och detaljerna i databehandlingen.
 • Art. 16 GDPR – Rätt till: Du har rätt att kräva omedelbar korrigering av felaktiga personuppgifter om dig. Du har också rätt att begära slutförandet av ofullständiga personuppgifter, inklusive genom en kompletterande förklaring med hänsyn till syftet med behandlingen.
 • Art. 17 GDPR – Rätt att ta bort: Du har rätt att be oss att radera dina personuppgifter utan dröjsmål. Vänligen observera under punkt II uppmärksammade. 4 beskrivna undantag
 • Art. 18 GDPR – Rätt till begränsning av bearbetning: Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen.
 • Art. 20 GDPR – Rätt till dataöverföring: Du har rätt att, när det gäller bearbetning, på grundval av ditt medgivande eller för att uppfylla ett kontrakt, få de personuppgifter som gäller dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, gemensamt och maskinläsbart format och att överföra denna data till en annan person som är ansvarig utan hinder eller att ha data som sänds direkt till den andra personen som ansvarar, i den mån det är tekniskt möjligt.
 • Art. 21 GDPR – Rätt till motsägelse: Du har rätt till motsägelse, när som helst, och av skäl som hänför sig till din speciella situation behandla personuppgifter som rör dig, vilket är nödvändigt för ett berättigat intresse av vår sida eller för allmänintresse eller i utövande av offentlig myndighet.
  Om du invänder kommer vi inte längre att behandla dina personliga uppgifter om vi inte kan fastställa tvingande legitima grunder för behandling som överväger dina intressen, rättigheter och friheter eller behandlingen är för att hävda, utöva eller försvara rättsliga krav.
  Såvitt vi behandlar dina personuppgifter för att göra direktreklam, har du rätt att när som helst ha invändningar mot bearbetningen. Om du gör invändningar mot behandlingen för direktmarknadsföring, behandlar vi inte längre dina personuppgifter för dessa ändamål.
 • Art. 77 GDPR i. V. m. § 19 BDSG – Rätt att klaga hos en tillsynsmyndighet: Du har rätt att när som helst göra ett klagomål hos en tillsynsmyndighet, i synnerhet i den medlemsstat där du är bosatt, arbetsort eller plats för påstådd överträdelse om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot gällande lag.

Om du har gett ditt samtycke har du rätt att återkalla ditt samtycke när som helst. All databehandling som vi har gjort till din återkallelse kommer att förbli laglig. För att göra detta kan du helt enkelt klicka på länken i varje e-post och avbryta prenumerationen från e-posttjänsten, göra rätt inställning i ditt användarkonto eller skicka ett meddelande till service@foodspring.fi. Om du säger till oss i det här meddelandet att du inte vill få e-post i framtiden, kommer vi sluta skicka meddelanden till den e-postadress du angav.

5. Skyldighet att tillhandahålla uppgifter

Du har ingen avtalsenlig eller juridisk skyldighet att ge oss personuppgifter. Vi kommer emellertid inte att kunna förse dig med våra tjänster utan de från dig meddelade uppgifterna.

6. Förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering)

Vi använder ingen automatiserad beslutsfattning som har rättsverkningar gentemot dig eller som påverkar dig.

7. Internet-specifik databehandling

För att förbättra funktionaliteten på webbplatsen och för att göra användningen bekvämare använder vi så kallade "cookies". Med hjälp av dessa "cookies" kan information sparas på din dator när du går in på vår webbplats. Du kan justera inställningarna i din webbläsare för att förhindra att cookies sparas på din dator. Detta kan dock begränsa funktionaliteten hos vår webbplats.

När du använder webbsidan sparas cookies på din dator. Cookies är små textfiler som sparas på din hårddisk från den webbläsare du använder. Cookien skickar sedan viss information till den webbsida som placerat ut cookien (i det här fallet vi). Cookies kan inte placera några program eller överföra några virus till din dator. Syftet är att göra vår webbsida mer användarvänlig och effektiv.

a) Webbsidan använder följande cookies: Tillfälliga cookies (används temporärt), permanenta cookies (används under en begränsad tid), cookies från tredje part (från andra leverantörer)

b) Tillfälliga cookies raderas automatiskt när du stänger webbläsaren. Hit hör i synnerhet sessionscookies. De lagrar ett s.k. sessions-ID som har till uppgift att samordna olika aktiviteter under sessionen i webbläsaren. På så sätt kan din dator kännas igen när du återvänder till webbsidan. Sessionscookien raderas när du loggar ut eller stänger webbläsaren.)

c) Permanenta cookies raderas efter en viss bestämd tid, vilken kan skilja sig mellan olika cookies. Du kan när som helst radera dessa cookies i säkerhetsinställningarna i din webbläsare.

d) Du kan konfigurera dina webbläsarinställningar enligt dina önskemål och t.ex. avböja att cookies från tredje part eller att alla cookies sparas. Detta innebär emellertid att du eventuellt inte kan använda alla funktioner på denna webbsida. I dina webbläsarinställningar kan du bestämma att cookies måste få ditt godkännande varje gång innan de sparas och aktiveras i din dator. Detaljerad information rörande dina webbläsarinställningar hittar du på operatörens webbsidor eller i denna instruktion för de webbläsare som oftast förekommer.


Google Analytics

Google LLC („Google“), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA

På vår hemsida använder vi Google Analytics. Google Analytics används för webbanalys och optimering av användningen på webbplatsen. IP-adressen som tillhandahålls av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra Google-data. Som en del av spårningsprocessen skickas orderinformation också om beställda produkter.

De data som skickas av oss och kopplas till cookies, användar-ID (t.ex. user-ID) eller kampanj-id raderas automatiskt efter 36 månader. Mer information om användarvillkor och sekretess finns i https://www.google.com/analytics/terms/de.html resp. under https://policies.google.com/?hl=de.

Den rättsliga grunden för användningen av Google Analytics är art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

Med följande plugin kan du förhindra spårning av google: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=d

Hotjar

Hotjar Ltd., Level 2, St Julian’s Business Centre, 3 Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta

Hotjar (webbanalystjänster) samlar och lagrar data på denna webbplats, från vilken användarprofiler skapas med hjälp av pseudonymer. Dessa användarprofiler används för att analysera besökarnas beteende och utvärderas för att förbättra och skräddarsy våra tjänster.

Användningen av Hotjar bygger på art. 6 para. 1 lit. f) GDPR. Vårt legitima intresse är att analysera din användning av vår hemsida.

Du kan motsäga under följande länk: http://www.hotjar.com/privacy

VWO

VWO, 14th Floor, KLJ Tower North, , Netaji Subhash Place, , Pitam Pura, Delhi 110034, India

På denna webbplats samlas data och lagras av VWO (webbanalystjänster), från vilka användarprofiler skapas med hjälp av pseudonymer. Dessa användarprofiler används för att analysera besökarnas beteende och utvärderas för att förbättra och skräddarsy våra tjänster.

Användningen av VWO bygger på art. 6 para. 1 lit. f) GDPR. Vårt legitima intresse är att analysera din användning av vår hemsida.

Du kan motsäga under följande länk: https://vwo.com/privacy-policy/

Adnymics

adnymics GmbH („Adnymics“), Denisstraße 1b, 80335 München, Germany

På vår hemsida använder vi adnymics GmbHs teknik. Genom att använda cookies tillåter Adnymics oss att presentera intressant innehåll för användaren i en personlig broschyr (vid order medföljer en i paketet). .

Rekommendationerna genereras utifrån de visade och inköpta produkterna.

Användningen av tjänsten är baserad på art. 6 para. 1 lit. f) GDPR. Vårt legitima intresse består i det ovan beskrivna syftet.

Tryck här för att motsäga.

Outbrain

Outbrain UK Limited („Outbrain“), 5 New Bridge Street, London, EC4V 6JA, UK

På vår hemsida använder vi tekniken från leverantören Outbrain. Outbrain kan också tillåta användaren att lägga ut intressant innehåll på vår webbplats eller till tredje parts webbplatser genom att använda cookies lagrade på din dator. Rekommendationerna definieras utifrån ditt lästa innehåll. Innehållet levereras/kontrolleras automatiskt av Outbrain. Personrelaterade data lagras inte.

Mer information om användarvillkor och sekretess finns i http://outbrain.com/legal/privacy

Användningen av tjänsten är baserad på art. 6 para. 1 lit. f) GDPR. Vårt legitima intresse består i det ovan beskrivna syftet.

Du kan motsäga under följande länk: https://www.outbrain.com/legal/privacy#advertising_behavioral_targeting

Google Maps

Google LLC („Google“), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA

På vår hemsida använder vi karttjänsten Google Maps från Google. Med hjälp av Google Maps erbjuder vi dig ett adresskomplement för att säkerställa att adressen är korrekt

Mer information om användarvillkor och sekretess finns i https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html resp. under https://policies.google.com/?hl=de.

Den rättsliga grunden för användningen av Google Maps är art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

Criteo

Criteo GmbH ("Criteo"), Gewürzmühlstraße 11, 80538 München, Germany

Vår webbplats använder Criteo GmbHs teknik för marknadsföringsanvändning som samlar och lagrar anonymiserad information om surfingbeteendet hos webbplatsbesökare.

För remarketingändamål utför Criteo en kod när vår webbplats besöks och den innehåller så kallade remarketing-taggar till webbplatsen. Som ett resultat lagras en cookie på användarens enhet. I denna cookie lagras vilka sidor användaren har besökt, vilket innehåll användaren är intresserad av och vilka erbjudandem användaren har klickat på.

Användningen av tjänsten är baserad på art. 6 para. 1 lit. f) GDPR. Vårt legitima intresse består i det ovan beskrivna syftet.

Du kan motsäga under följande länk: http://www.criteo.com/de/privacy/.

Bing Ads

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA

På vår hemsida samlas med Bing Ads data och lagras. Den lagrade data gör att vi och Microsoft kan känna igen att du klickade på en annons, omdirigerades till vår webbplats och genomfört ett köp. Information om din identitet sparas inte.

Du kan motsäga under följande länk: http://choice.microsoft.com/de-de/opt-out

Push-meddelande

CleverPush UG (haftungsbeschränkt) („CleverPush“), Tondernstr. 1, 22049 Hamburg, Germany

På vår hemsida använder vi tjänsten CleverPush för att skicka information om dina beställningar eller abonnerade teman via webbläsarens push meddelande.

För att visa dig push-meddelandena, samlar och bearbetar CleverPush ditt webbläsar-ID på våra vägnar och din enhets-ID när det gäller mobilåtkomst.

Mer information under https://cleverpush.com/faq

Användningen av tjänsten är baserad på art. 6 para. 1 lit. f) GDPR. Vårt legitima intresse består i det ovan beskrivna syftet.

Tryck här för att motsäga.

Webtrekk

Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin, Germany

På vår hemsida använder vi tjänsten av Webtrekk GmbH. Webtrekk är ett företag som samlar, sparar användningsdata för webbanalysbutiker.

Den samlade användningsdata kommer att anonymiseras genom att förkorta IP-adressen.

Mer information under https://www.webtrekk.com/de/index/opt-out-webtrekk/

Användningen av tjänsten är baserad på art. 6 para. 1 lit. f) GDPR. Vårt legitima intresse består i det ovan beskrivna syftet.

Tryck här för att motsäga.

Optinmonster

Retyp LLC.

På vår hemsida använder vi tjänsten Optinmonster. Detta gör att vi så att vi kan erbjuda våra besökare extra erbjudanden via Overlays på vår hemsida.

Inga personuppgifter överförs till Optinmonster.

Mer information under https://optinmonster.com/privacy/.

Tryck här för att motsäga.

facebook

Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304 USA

Den här webbplatsen använder Facebooks remarketingfunktion "Anpassade målgrupper". Denna funktion tjänar till att presentera intressebaserade annonser ("Facebook Ads") som en del av sitt besök på det sociala nätverket Facebook. Det överförs till Facebook-servern att du har besökt den här webbplatsen och Facebook tilldelar denna information till ditt personliga Facebook användarkonto.

Mer information under: https://www.facebook.com/about/privacy/

Användningen av tjänsten är baserad på art. 6 para. 1 lit. f) GDPR. Vårt legitima intresse består i det ovan beskrivna syftet.

Tryck här för att motsäga.

Google AdWords

Google LLC („Google“), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA

Vår webbplats använder Google AdWords. AdWords är ett onlineannonseringsprogram och vi använder konverteringsspårning som en del av onlineannonseringsprogrammet. Efter att ha klickat på en annons som serveras av Google ställs en cookie för omvandlingsspårning. På cookien kan vi och Google känna igen att du klickade på en annons och omdirigerades till vår webbplats. Conversion-Cookies används för att generera konverteringsstatistik för AdWords-kunder som använder conversion-spårning.

Mer information under: https://www.google.de/policies/privacy/

Användningen av tjänsten är baserad på art. 6 para. 1 lit. f) GDPR. Vårt legitima intresse består i det ovan beskrivna syftet.

Tryck här för att motsäga.

Zopim

Zendesk Singapore Pte. Ltd., 401 Commonwealth Drive, Haw Par Technocentre, #07-01, Singapore 149598

På vår hemsida använder vi chattjänsten Zopim för att underlätta kommunikationen med våra besökare. Varje kommunikation överförs till Zopim Dienstleiter och besökare identifieras via cookies för att garantera oavbruten kommunikation.

Mer information under: https://www.zendesk.com/company/customers-partners/privacy-policy/

Användningen av tjänsten är baserad på art. 6 para. 1 lit. f) GDPR. Vårt legitima intresse består i det ovan beskrivna syftet.

Tryck här för att motsäga.

Awin

AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlin, Germany

På vår hemsida använder vi tjänsten Awin/Zanox för ett så kallat "affiliate program" Information om besökta sidor och inköp överförs och sparas.

Mer information under: https://www.awin.com/de/rechtliches/privacy-policy

Den rättsliga grunden för användningen av Awin/Zanox är art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

Du kan motsäga under följande länk: https://www.awin.com/de/rechtliches/cookieoptout

Squarelovin

Anchor Media GmbH, Budapester Straße 45, 20253 Hamburg, Germany

På denna hemsida använder vi tjänsten Squarelovin för att visa dig ett collage av rekommenderade Instagram-bilder. För analysändamål överförs de besökta produktsidorna samt summan av ditt köp.

Mer information under: https://squarelovin.com/business/home/privacy/

Användningen av tjänsten är baserad på art. 6 para. 1 lit. f) GDPR. Vårt legitima intresse består i det ovan beskrivna syftet.

Tryck här för att motsäga.

Transactionale

Flyer Tech S.r.l., Via San Donato, 82, 40127 Bologna, Italy

På vår hemsida använder vi tjänsten Transactionale för ett så kallat "Affiliate Program". Information om besökta sidor och inköp överförs och sparas.

Mer information under: https://www.transactionale.com/privacy-end-users

Den rättsliga grunden för användningen av Transactionale är art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

Du kan motsäga följande under länk: https://www.transactionale.com/privacy-end-users

Newrelic

New Relic Inc., 188 Spear St, San Francisco, CA 94105, USA

På denna webbplats samlas och lagras data av Newrelic (webbanalystjänster). Uppgifterna används för att analysera besökarnas beteende och utvärderas för att förbättra och skräddarsy vårt erbjudande. Inga personuppgifter kommer att överföras

Den rättsliga grunden för användning av Newrelic är art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

Tryck här för att motsäga.

Taboola

Taboola, Inc.,1115 Broadway, 7th fl., NY, 10010, USA

Vi använder oss av Taboolas teknologi på vår hemsida. Genom att tillämpa cookies som sparats på din dator kan Taboola förse dig som användare med potentiellt interessant innehåll kopplat till vår hemsida eller hemsidor från tredje part. Rekommendationerna baseras på innehållet du läser. Innehållet levereras/kontrolleras automatiskt av Taboola. Personlig data sparas inte.

För mer information om användarvillkor och integritet sehttps://www.taboola.com/privacy-policy

Användningen av denna service baseras på Art. 6 para. 1 lit. f) DS-GVO. Vårt interesse berättigas av ovan nämnda syfte.

Du kan kontakta oss via följande länk:https://www.taboola.com/privacy-policy

Sleeknote

Sleeknote ApS, Jens Baggesens Vej 90A, 8200 Aarhus

På vår hemsida använder vi tjänsten Sleeknote. Detta gör att vi så att vi kan erbjuda våra besökare extra erbjudanden via Overlays på vår hemsida.

Inga personuppgifter överförs till Sleeknote.

Mer information under https://sleeknote.com/privacy-policy.

Tryck här för att motsäga.

RTB House FZ-LLC

Floor 1, Building 5, Dubai Internet City, Dubai, UAE, license no. 93763

Data samlas in och lagras på vår webbplats som använder RTB Houses annonsteknik. Den lagrade informationen gör det möjligt för oss och RTB House att känna igen att du har klickat på en annons, har omdirigerats till vår webbplats och/eller gjort ett köp. Dessutom kommer surfbeteenden att användas för att visa lämpliga RTB House-annonser som kan vara av intresse för dig på tredje parts plattformar.

Information om din identitet kommer inte att sparas. Se https://www.rtbhouse.com/privacy-center/services-privacy-policy/ för mer information. Rättslig grund för användningen av RTB House Ads är Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR. Klicka här för att välja bort https://optout.rtbhouse.com/.

8. Datahantering på sociala medier

Vi använder oss av ett flertal sociala medier, via vilka du kan komma i direkt kontakt med oss. Dessa innefattar i nuläget Facebook, Instagram, Youtube, Pinterest och WhatsApp. Vid besök och interaktion genom dessa medier – exempelvis när du besöker våra profiler eller lämnar en kommentar/ett meddelande – så ansvarar respektive nätoperatör för dina uppgifter. Vi har därmed inget att göra med den personliga information som respektive nätoperatör hanterar. Separata operatörer delar alltså inte dina personliga uppgifter med oss. Vi har endast tillgång till den information som befinner sig på din öppna profil, precis som övriga sociala media användare. Vi ser naturligtvis även övrig information som delas offentligt. Närmare information kring säkerhetspolicy hos varje enskild operatör hittar du här: ...

Var medveten om att du delger oss personlig information när du postar något i våra kanaler eller skriver personliga meddelanden till oss. Vi använder oss av denna information för att ge dig så bra respons som möjligt. Därför det du skriver till oss via sociala medier kan därför komma att importeras till våra bearbetningssystem – detta för att vi ska kunna bidra med snabb och kvalitativ service. Av samma anledning använder vi oss även av externa IT-tjänsteleverantörer för att svara på meddelandena. Vi sparar dina meddelanden tills de är bearbetade och behåller informationen i ytterligare 3 år ifall du återkommer till oss med frågor som gäller vår tidigare kommunikation. Denna procedur åsyftar även våra intressen, vilka vi realiserar med hjälp av följande säkerhetspolicy (Art.6 (1) (f) DSG-VO). Vår Facebookprofil inbegriper speciella riktlinjer för databehandling vilka du  hittar i en separat Facebook-policy.

9. Gemensam bearbetning av data

Vi tar alla tänkbara försiktighetsåtgärder för att skydda och säkerställa dina data. Dina frågor och kommentarer om integritet är välkomna. Om du har frågor om insamling, behandling eller användning av dina personuppgifter, information, korrigering, blockering eller radering av data och motsägelse av beviljat samtycke, kontakta: data-protection@foodspring.com

Vi, Foodspring GmbH, och våra dotterbolag - enduria GmbH Lobeckstr. 30-35, 10969 Berlin och Goodminton AG, Lobeckstr. 30-35, 10969 Berlin – arbetar tillsammans i ett nära samarbete. Det kan därför hända att även våra dotterbolag får tillgång till personlig data eller personuppgifter som bearbetas av oss. Detta genomförs emellertid enbart om tillgången främjar en kvalitativ och effektiv behandling av förfrågningar eller uppgifter, alternativt krävs för koncernomfattande ändamål såsom företagsövergripande rapportering (artikel 6 punkt 1 lit. f) GDPR).

Detta är inte till nackdel för dig. Vi har slutit ett gemensamt avtal med övriga företag (enligt artikel 26 DSGVO) och de rättigheter som du har hos oss gäller naturligtvis även hos dessa. Du kan alltid vända dig direkt till våra dotterbolag om/när du undrar något. Dataskyddspolicyn – i synnerhet de punkter som involverar personlig information  – garanteras av oss på Foodspring.

10. Om du har kommentarer eller frågor

Vi tar alla tänkbara försiktighetsåtgärder för att skydda och säkerställa dina data. Dina frågor och kommentarer om integritet är välkomna. Om du har frågor om insamling, behandling eller användning av dina personuppgifter, information, korrigering, blockering eller radering av data och motsägelse av beviljat samtycke, kontakta: data-protection@foodspring.com